Jiunge na WEZESHAsasaKwa kujiunga, unakubaliana na Vigezo na masharti, pamoja na sera ya faragha